OM OSS

Frivilligsentralen holder til ved Andebu sentrum og ble etablert i 2001. Ti år senere gikk vi inn i et samarbeid med Frisklivssentralen og i dag utgjør vi Sentralen, et sted for alle som vil være med på et møtested for trivsel, trygghet, frivillighet og fysisk aktivitet. Dette er en del av målet med kommuneplanen for folkehelse og samhandlingsreformen innen forebygging.

Om Andebu Frivilligsentral

Vi ønsker å satse videre på helsefremmende arbeid med barn, unge og eldre. Vi samarbeider med frivillige lag, foreninger og organisasjoner og andre virksomheter i Andebu. Vi har som mål å støtte frivillig innsats og utvikle prosjekter innen frivillig arbeid i bygda. Vi samarbeider med frivillige om tilbudene våre, hvor flere er med på å lede aktivitetene.

For tiden har vi rundt 100 registrerte frivillige mellom 15 og 90 år. I tillegg er det flere foreninger og lag som engasjerer seg i området på ulike arenaer.

Vi har åpent hus for den gode samtalen. Ta en tur innom for en kaffe og en prat omkring det å engasjere seg i frivillig arbeid eller ta kontakt på telefon eller e-post.

389

2022 © Andebu frivilligsentral