ANDEBU Frivilligsentral

Velkommen til Andebu Frivilligsentral

Gi deg selv en gave. Bli frivillig!

Sentralen i Andebu er for alle som vil være med på å lage et møtested for trivsel, frivillighet og friskliv. På Andebu Frivilligsentral er det lett å bli engasjert. Vi er samlokalisert med og jobber tett sammen med Andebu frisklivssentral om møtestedet sentralen for friskliv og frivillighet på Andebu herredshus.

Forskningen og tilbakemeldingene vi får på Sentralen er at det å være frivillig og hjelpe andre er til gjensidige glede og bidrar til økning av trivsel i livet og en bedre helse. 

Det spiller ingen rolle hvor mye tid du har, det kan være mye eller lite. Det kan være langsiktig eller bare for en viss periode. Det er alltid noe innbyggerne i Andebu og vi på Sentralen trenger hjelp til på forskjellige innsatsområder. Utover dette har vi et aktivitetsprogram innen friskliv, frivillighet og kreativitet på Sentralen som passer for de aller fleste. 

Frivillig arbeid kan være så mangt. Det kan handle om å hjelpe noen sambygdinger med kjøring. Eller å hjelpe eldre mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det kan være å bidra til at innflyttere føler seg velkommen inn i bygda, og innvandrere og flyktninger blir kjent med norske kultur. Da kan du vise dem hvor bra det er å bo i Andebu og bidra til en positiv integrering. 

Gjennom frivillig arbeid kan du jobbe med forskjellige målgrupper og mennesker, enten gjennom sosiale eller praktiske tjenester. Det kan også være å legge til rette for møter mellom generasjoner. Er du interessert i frivillig arbeid eller har ideer for noen nye tilbud på Sentralen eller rett og slett vil være med på et av tiltakene fra programmet vårt?

Ring gjerne for å avtale en samtale rundt det å være frivillig og for å snakke om hvilket område du ønsker å gjøre en innsats på. 

I filmen om frivillighet i Andebu og Vestfold kan du få et lite inntrykk av det vi har å tilby:

https://www.facebook.com/video.php?v=1483101918570307&set=vb.1410853529128480&type=2&theater

Bla gjerne i vår årsrapport 2018 Årsrapport_Sentralen_2018  og ta et blikk på høstplanen 2019, samt aktuelle programmer:

Program 2019 Sentralen for friskliv og frivillighet i Andebu

Datacafe 2019 høst på herredshuset i Andebu

Rusleturer høst 2019

Høstplan 2019 Andebu frivilligsentral

Leder2

Silke Wrede, leder i Andebu Frivilligsentral

Sølvi Hansen, rådgiver og leder Andebu frisklivssentral

Sosiale media

2020 © Andebu frivilligsentral