Gårdsarbeid, medvirkning og mestring for unge

I Andebu er det behov for tilbud på en rekke områder knyttet til målgruppen barn og unge. På gården kan barn/unge oppleve det å komme ut av skolen for å gjøre andre arbeidsoppgaver.

Gårdsarbeid medvirkning og mestring for barn og unge

 Det å bli kjent med gårdsarbeid, dyrene som finnes der og ansvaret som hører med, kan føre til opplevelse av mestring, tilhørighet, felleskap og mening med skolearbeid. Tanken er at det er lettere å tilegne seg lesing og skriving gjennom å knytte dette til praktisk gårdsarbeid. Her skapes et godt arbeidsmiljø og følelse av tilhørighet. Barn og ungdom lærer å følge vedtatte plikter. 

Samarbeidspartnere: skole, næringsliv, frivillige, Vestfold fylkesmann. 

2022 © Andebu frivilligsentral