Bootcamp-prosjekt

Prosjektet er å få ungdom som faller ut av skoleløpet og er inaktive til å fungere bedre i hverdagen. Ungdomstiden kan være tøff på mange måter både psykisk og fysisk og det er viktig å bli sett som den man er. 

Dette prosjektet er en videreføring av en allerede ferdigstilt aktivitetspark som har utetreningsapparater med fokus på lavterskel og universell utforming. 

Crossfit/Bootcamp banen blir tilrettelagt for de som ønsker mer fysiske utfordringer enn det den nåværende aktivitetsparken kan gi, spesielt med tanke på ungdom. 

Planen er å få ungdom, sammen med frivillige voksne til å utarbeide og utvikle bootcamp delen av parken. Sentralen legger vekt på møte mellom generasjonene, det å treffes, bygge opp noe selv og få et eierforhold til parken. Målet er å gi ungdommen som medvirker trivsel og glede under arbeidsprosessen og ikke minst lyst til å bruke parken i etterkant når den er ferdigstillt. 

•Andebu idrettslag 

•Andebu treningssenter 

•Barnevern 

•Skole 

•Frivillige 

•Vestfold Fylkeskommune 

•Psykisk helsetjeneste 

•Tjenestekontoret 

2022 © Andebu frivilligsentral