Aktiviteter på Andebu sykehjem

Sentralens tiltak på Andebu sykehjem.  Hver dag er det forskjellige aktiviteter på sykehjemmet. I tillegg gjennomføres det arrangement av forskjellige slag gjennom hele året. Målet med tiltakene er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Dette møter Sentralen ved å skape aktiviter som er tilpasset målgruppa, trekke inn samarbeidspartnere, etablere møteplasser og sosialt fellesskap. 

Alle tiltak og arrangement er åpne for alle. Frivillige er viktige bidragsgivere til de fleste tiltak på en eller annen måte. 

Sentralen har i samarbeid med kulturavdelingen gjennomført «Omsorg sang» på sykehjemmet. 

Kommune mål: 

TILBUD OG TJENESTER SKAL UTVIKLES I TRÅD MED SAMFUNNSKRAV.  

FORUTSIGBARE OG TILFREDSSTILLENDE TILBUD TIL EN VOKSENDE GRUPPE OMSORGSTRENGENDE. 

Samarbeidspartnere: frivillige, Nasjonalforeningen for Folkehelse (helselagene i Andebu, Kodal og Høyjord), bygdekvinnelaget, kirkekontoret, barne- og ungdomsskole, videregående skoler i Vestfold, Pensjonistforeningen, fellesrådet for eldre og funksjonshemmede, Lions club Andebu, sektorene og virksomhetene i kommunen. 


2022 © Andebu frivilligsentral