Datacafe og slektsgranskning

På herredshuset i Andebu sentrum 1, i tidligere formannskapssal

Datahjelp for seniorer---slektsgransking. 

Datacafe er blitt et yndet møtested for seniorer som ønsker individuell hjelp med bruk av nettbrett og datamaskin. Målet er at flere eldre får tilgang til digitale verktøy og opplever trygghet og trivsel i dataverden. Hver torsdag og etter avtale er både eldre og yngre frivillige til stede. Annenhver uke er det undervisning f.eks. i bruk av nettbank. 

Slektsgranskning på nettet er en gruppe drevet av frivillige som tiltrekker og gleder mange. Hver fredag kl 10.00 - 13.00

2022 © Andebu frivilligsentral