Fremtidsplaner

Tanker om fremtiden

Vi har også noen tanker om fremtiden, om hva som bygda trenger av frivillig aktivitet. Dette kan være en inspirasjon for deg som ennå ikke vet hva du ønsker å bidra med. 

Kanskje du ønsker å være med på å starte opp et av våre drømmeprosjekter? Ikke nøl med å fortelle om dine ønsker for hva du har lyst til å engasjere deg i. Vi er også åpne for idéer hvis du har tanker rundt nye aktiviteter. Se på websiden for mer informasjon.

Fremtidige aktiviteter: 

- Tanken om å etablere en utlånssentral for sportsutstyr er noe har streifet oss.

- Miljøarbeid for bygdas ungdommer, der generasjonene kan ha kontakt seg imellom. Kanskje du kan slå følge med noen ungdommer på en sykkeltur i ny og ne?

- Vi ønsker på sikt å opprette et tilbud om ferieaktiviteter for ungdom i Andebu, innenfor en viss målgruppe og blandet alder. Dette skal være et tilbud for barn og ungdom i sommer-,  vinter- og høstferien.

- Det foreligger planer om å etablere en ungdomsgruppe for Mental Helse i kommunen.

- Andre eksempler på tidligere aktiviteter det kan være aktuelt for frivillig hjelp for å få i gang igjen er engelsk samtalegruppe, spanskgruppe eller bridgegruppe.

- Ellers har vi også behov for frivillige her på kontoret med besvaring av telefoner, kontakt med frivillige, informasjonsarbeid og produksjon av enkle videoer for sosiale medier. Vi trenger både ungdommer og voksne til å hjelpe oss!  

Sosiale media

2020 © Andebu frivilligsentral